06 42 79 73 72 info@fitterbrakel.nl

Fitter Vitaliteits- & Sportcentrum, Fitter Fysiotherapie en voetbalvereniging BZC werken samen in een uniek project

Binnen Fitter Vitaliteits- & Sportcentrum Brakel kregen we vrij veel voetballers die geblesseerd waren geraakt tijdens een training of wedstrijd. Na consultatie met onze fysiotherapeut bleek dat de blessures in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden door gerichte training.

Daarom besloten besloten Fitter Vitaliteits- & Sportcentrum Brakel en Fitter-Fysiotherapie in januari 2020 dat te gaan bewijzen. Om dat te doen is er een contact gezocht met voetbalvereniging BZC om een gezamenlijke pilot op te starten met als doel om te bewijzen dat een persoonlijke aanpak op het gebied van analyse van lichaamsbeweging en lichaamssamenstelling en een daaruit voortvloeiend persoonlijk plan van aanpak invloed heeft op de blessuregevoeligheid, belastbaarheid en effectiviteit van de individuele speelsters van BZC en het effect daarvan op de groep als geheel.

De dames van voetbalvereniging BZC waren direct geïnteresseerd in dit project en 10 dames werden geselecteerd. Er werd direct van start gegaan met de lichaams- en bewegingsanalyses. Helaas gooide de corona-maatregelen ook hier roet in het eten. We moesten tijdelijk stoppen met de analyses en daardoor heeft het een tijdje stil gelegen. Gelukkig konden we als Fitter Fysiotherapeut wel weer aan de slag en konden we, met de nodige voorzorgsmaatregelen, weer verder met de analyses.

Na de analyses hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gekeken welke basisoefeningen voor álle speelsters goed zouden zijn. Deze oefeningen hebben we aangevuld en gepersonaliseerd. Zo heeft iedere speelster haar eigen trainingsschema gekregen. Een aantal oefeningen kunnen ze tijdens de trainingen gezamenlijk uitvoeren, de rest van de oefeningen doen zij individueel. Zo is er bijvoorbeeld iemand die wel dezelfde oefeningen heeft als een ander, maar deze alleen maar met haar rechterbeen uit mag voeren. Uit haar analyse bleek zo overduidelijk dat haar standbeen over-ontwikkeld was ten opzichte van haar andere been, dat dit uitte in een disbalans. Een andere speelster heeft goede kracht ontwikkeling, maar kan veel baat hebben bij juist het vaker strekken van haar spieren. Zo hebben ze allemaal een individueel advies gekregen.

Op dit moment zijn alle speelsters zelfstandig aan de slag gegaan met hun schema’s. Daarnaast hebben ze advies gekregen op het gebied van voeding, om op een gezonde manier de juiste én voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Op die manier is het voor hen een kwestie van toepassen van de gegeven methoden en vertrouwen hebben op ons als deskundigen.

Over een aantal weken gaan we aan de slag met tussen-analyses. De totale periode van deze pilot is 12 weken. In een volgende blog houden we je op de hoogte van de tussenresultaten. Wij kijken er met spanning naar uit!