06 42 79 73 72 info@fitterbrakel.nl

Sinds september 2019 biedt Fitter Brakel op maandag en donderdag KidsFit aan. Ontstaan vanuit de wens van enkele ouders om samen met hun kind te komen sporten.

Na het een aantal maanden te hebben geprobeerd, blijkt er niet voldoende animo te zijn om deze les voort te laten duren. Daarnaast is het risico op blessures te groot, hebben we gemerkt aan een aantal ongelukjes de afgelopen weken. Vanaf 1 maart 2020 stoppen we dan ook met de lessen Kids Fit.

Kinderen tot 11 jaar kunnen deelnemen aan de les Kids Boksen, op woensdagmiddag van 15:30 – 16:15 uur. Kinderen vanaf 14 jaar kunnen met een jeugdabonnement of strippenkaart aan de slag in de fitnessruimte.

Kids Boksen

Op woensdagmiddag is er de mogelijkheid voor kinderen van 7-11 jaar om te komen boksen. Deze les wordt gegeven door Martine en is van 15:30 – 16:15.

We merken dat er weinig continuïteit in deze lessen is, omdat deelname erg vrijblijvend is met de strippenkaart voor jeugd. We hebben daarom ook besloten om voor de kinderen die graag komen boksen een nieuw abonnement in het leven te roepen: KidsBoks abonnement. Hierbij wordt het kind dus lid, voor €20 per maand. Deelname met de strippenkaart kan dan niet meer. Oude strippenkaarten mogen worden opgemaakt, daarna kan ingeschreven worden voor een KidsBoks abonnement.

We hopen op deze manier meer continuïteit in de lessen aan te kunnen brengen en vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u zich wenden tot John of Martine.